ChromaStock_84952860

Zapewniamy elektroniczny dostęp do wszystkich Państwa spraw, które są prowadzone przez Kancelarię. Portal umożliwia przeglądanie akt, pobieranie kopii dokumentów, wysyłanie wiadomości oraz dodawanie notatek do spraw. Portal powiadamia Państwa automatycznie o wszystkich wydarzeniach w tym o planowanych rozprawach.

Jeżeli nie otrzymałeś danych do logowania wyślij wiadomość pod adres: strefaklienta@rwz.com.pl, podając swoje dane kontaktowe. Pracownik biura niezwłocznie skontaktuje się z Państwem.